top of page
Logo website-01.jpg

Opbouw

pijnprogramma

Collegas - Werkgeverstrajecten.png

het programma kent 4 belangrijke onderdelen

Leren omgaan met de pijn

Klik op de pijl om meer te lezen

Bewustwording

en ontspanning

Klik op de pijl om meer te lezen

Belasting-

belastbaarheid

Klik op de pijl om meer te lezen

Aanpassingen
op het werk

Klik op de pijl om meer te lezen

Omgaan

leren omgaan met de pijn

Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? De werknemer leert manieren waarop hij zelf invloed kan hebben op de pijn.

Denk hierbij aan:

  • Afleiding zoeken.

  • Gedachten over pijn veranderen.

  • Ondersteuning vragen.

Bewustwording

Lichaamsbe-

wustwording

enontspanning

Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een hogere spierspanning.

Thema’s die bij lichaamsbewustzijn aan bod kunnen komen:

  • Bewustwording van lichaamssignalen 

  • Inzicht verkrijgen in stressoren

  • Aanvoelen en respecteren van grenzen 

  • Aanleren van vaardigheden om zich te kunnen ontspannen 

  • Verbeteren van het adempatroon 

  • Vertrouwen krijgen in het eigen lichaam

  • Acceptatie van de pijn, gedachten en emoties

Evenwicht

Evenwicht belasting-belastbaarheid

Handvatten worden aangereikt voor een gezond evenwicht tussen:

• belasting - dat wat men op een dag doet, en

• belastbaarheid - dat wat men op een dag aankan.

 

Afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers voorkomt over- of onderbelasting. Vanuit een goede balans de conditie, of de belangrijke activiteiten verder opbouwen.

Aanpassingen

aanpassingen 

op het werk

Uit de analyse van de werkzaamheden, werkomstandigheden en de werkorganisatie komen de knelpunten bij het werk naar voren.

Als dat nodig is, overleggen de oefentherapeut en de bedrijfsarts/ werkgever/ Arbodienst over mogelijke aanpassingen.

 

Met de cliënt bespreek ik in oplossingsgerichte coachingsessies de mogelijkheden voor veranderingen en zet deze om in concrete stappen. Bijvoorbeeld op het gebied van werktaken (hoeveelheid en afwisseling), ervaren werkdruk, werkuren en pauzegedrag.
Maar ook in houding en beweging, ergonomie en het gebruik van de werkplek.

bottom of page