top of page
Logo website-01.jpg

chronisch pijnprogramma

Puzzelstukjes - Chronisch pijnprogramma.

Chronische pijn heeft een grote impact op veel gebieden, zoals de kwaliteit van leven, het bewegen, werk en sociale activiteiten. Het brengt vaak ook onzekerheid met zich mee. Hoe moet ik er mee omgaan? En waar doe ik goed aan?

 

Deskundige begeleiding kan helpen om weer grip te krijgen op uw lijf en uw leven. Iemand die echt begrijpt hoe chronische pijn werkt en handvatten kan geven in het leren omgaan met de pijn. En vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten werkt om invloed uit te oefenen op het pijnsysteem. 


Diverse wetenschappelijke bewijzen en vele ervaringen van patiënten laten zien dat door anders met uw lijf en leven om te gaan, veranderingen in het pijnsysteem en pijnvermindering kunnen optreden.  

Tijdens een uitgebreide intake breng ik in kaart wat de pijn voor u betekent en welke gevolgen die voor u heeft. Wat zou u heel graag weer willen kunnen? Hoe zou voor u de kwaliteit van leven verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er om zelf invloed uit te oefenen op het pijnsysteem?

Netwerk chronische pijn

Ik ben aangesloten bij het landelijk netwerk oefentherapeuten chronische pijn. Ik vervul hierin een actieve rol als bestuurslid. 

 

Het Netwerk Chronische Pijn bestaat uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol.

LOGO DEF.jpg

Samenwerking

Chronische pijn heeft voor iedereen andere gevolgen. De behoeften in een behandeltraject zijn daarom heel divers.

Ik werk samen met alle ketenpartners in de regio Apeldoorn.

Ook ben ik aangesloten bij het Zorgpad Chronische Pijn Apeldoorn en omstreken en bij het Oncologienetwerk Apeldoorn en omstreken. In beide netwerken ben ik kartrekker. 

Ontspanning

Klik op de pijl om meer te lezen

FNS

Klik op de pijl om meer te lezen

Chronische Pijn

Klik op de pijl om meer te lezen

Herstel na Corona

Klik op de pijl om meer te lezen

Oncologie en

Pijn

Klik op de pijl om meer te lezen

Online begeleiding

Klik op de pijl om meer te lezen

bottom of page