top of page
Logo website-01.jpg

Werk en

chronische pijn

Collegas - Werkgeverstrajecten.png

Begeleiding van de chronische pijnpatiënt in het arbeidsproces op basis van het Chronisch Pijn Protocol

Voor mensen met chronische pijn is het kunnen volhouden van werk niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Vaak zien we bij mensen met chronische pijn verzuim, vermindering van werkvermogen en werkprestatie, niet kunnen werken of vervroegd pensioen optreden. Voor u als werkgever is het daarmee een hele uitdaging om mensen met chronische pijn of een chronische aandoening aan het werk te houden. 

 

Uit onderzoek van Haitze de Vries* blijkt dat mensen met pijn aan het bewegingsapparaat in staat zijn om op hetzelfde niveau te blijven werken. Opvallend is dat niet de pijnintensiteit bepalend lijkt te zijn voor het behoud van werkvermogen en werkprestatie, maar persoonlijke en werk gerelateerde factoren.

Als totaal conclusie stelt De Vries dat motivatie, zelfmanagementvaardigheden en het belang dat aan pijn wordt toegekend, belangrijke factoren zijn om met chronische pijn aan het werk te blijven. 

 

Het leren omgaan met pijnklachten is een complex proces. Niet iedereen slaagt erin om zelfstandig de juiste balans te vinden. Deskundige begeleiding kan helpen om weer grip te krijgen op het leven. Iemand die echt begrijpt hoe chronische pijn werkt, handvatten kan geven in het leren omgaan met de pijn en vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten werkt om invloed uit te oefenen op het pijnsysteem. 

 

Dit product voorziet in de behoefte van een effectieve behandeling die snel gestart kan worden. In goede samenwerking met bedrijfsartsen en werkgevers werk ik aan duurzame inzetbaarheid bij mensen met chronische pijnklachten. Voor iedere cliënt bied ik een op maat gemaakt programma afgestemd op de individuele behoeften. 

* Haitze de Vries: 'Aan het werk blijven met pijn', 2012.

Chronisch

Pijnprogramma

Werken aan

veerkracht

Uitgeslapen

werkt beter

Hooggevoelig-

heidstraining

bottom of page